ผ้าปักชนเผ่าบ้านหาดไคร้

ผ้าปักชนเผ่าบ้านหาดไคร้
ผ้าปักชนเผ่าบ้านหาดไคร้

ผ้าปักชนเผ่าบ้านหาดไคร้


xithi111@gmail.com

เป็นการรวบรวมภูมิปัญญาของชนเผ่าในการปักผ้าด้วยมือลวดลายต่างๆ

Showing all 4 results

0
preloader