สมุนไพร ตรา ปริญญาเฮิร์บ

สมุนไพร ตรา ปริญญาเฮิร์บ
สมุนไพร ตรา ปริญญาเฮิร์บ

สมุนไพร ตรา ปริญญาเฮิร์บ


3apichat@gmail.com

สมุนไพรอาหารเสริม ตรา ปริญญา เฮิร์บ มีตำนานตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่4 ปู่เทียด(ปู่ของตา)ชื่อเอ็ม ได้เป็นหมอกวาดยาเด็ก ต่อมารุ่น ตาทวดชื่อเติน สมัยสงครามโลกครั้งที่2 ได้มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคเช่นไข้ทับฤดู ไข้นอนตอง ซาง ฝีต่างๆ  สมัยตาชื่อสมคิด ได้สืบทอดตำราและศึกษาการเรียนแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข แม่ชื่อนวพร เป็นหมอนวดแผนไทย ปัจจุบัน ปริญญา ดียิ่ง เป็นผู้สานต่อองค์ความรู้และพัฒนามาเป็นธุรกิจสมุนไพรแปรรูป เพิ่มคุณภาพสินค้าให้ สะอาด ปลอดภัย ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐานสินค้า เป็นโอทอปที่มีชื่อเสียงของจ.กาญจนบุรี มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มรับซื้อและแปรรูปสมุนไพรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างอาชีพ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้

Showing all 3 results

0
preloader