ข้าวจี่ ข้าวนุ่ม

ข้าวจี่ ข้าวนุ่ม
ข้าวจี่ ข้าวนุ่ม

ข้าวจี่ ข้าวนุ่ม


ananyachat005@gmail.com

ร้านข้าวจี่ ข่าวนุ่ม ตั้งขายอยู่ที่ หน้า โรงเรียน อนุบาลขอนแก่น ขาย 2 เวลา

เช้า เวลา 06.30-8.30 น.

เย็น เวลา 14.30-18.00 น.

ทุกวัน อาทิตย์ ขายที่ ถนนคนเดิน บ้านไผ่

หยุดทุกๆ วันเสาร์ รับออกงานทุกงาน ทุกสถานที่

สามารถติดต่อ ได้ที่ 0870911240

Showing all 1 result

0
preloader