อ๊อดปลาเค็ม

อ๊อดปลาเค็ม
อ๊อดปลาเค็ม

อ๊อดปลาเค็ม


babyboyarm@hotmail.com

ผลิตปลาเค็มอบโอโซนและอาหารทะเลแปรรูป ปลอดเชื้อปลอดสาร โดยผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อสลายสารพิษด้วยระบบโอโซนเป็นเจ้าแรก

Showing all 3 results

0
preloader