A piece of case

A piece of case
A piece of case

A piece of case


ninkniab@gmail.com

A piece of case

เป็นเคสโทรศัพท์มือถือ ที่นำดอกไม้จริงมาออกแบบเป็นลวดลาย
โดยใช้ดอกไม้ไทยเป็นหลัก ดอกไม้บางส่วนเราปลูกขึ้นเอง ดูแลใส่ใจอย่างดี บางชนิดผลิดอกเฉพาะฤดู นั่นหมายถึง คุณได้เก็บความประทับใจที่เฉพาะตัวนี้ไว้และไม่ซ้ำใครแน่นอน
ดอกไม้ทุกดอกเราบรรจงเก็บ นำมาอัดแห้งในกระดาษ
จนกว่าดอกไม้จะแห้งสนิท และออกแบบเป็นลวดลาย ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ความงาม
จากสิ่งรอบตัวธรรมดาได้ถูกสร้างสรรค์ด้วยความภาคภูมิใจ ทำให้ดอกไม้ไทยได้เป็นที่รู้จัก
ให้ทุกคนได้เห็นในคุณค่า และชื่นชม

Showing all 1 result

0
preloader