ป่านศรนารายณ์ อารยา

ป่านศรนารายณ์ อารยา
ป่านศรนารายณ์ อารยา

ป่านศรนารายณ์ อารยา


araya_shop@hotmail.com

งานหัตถกรรมจากกระเป๋าป่านศรนารายณ์ จากกลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ หมู่บ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี  คุณภาพมาตรฐานสินค้าโอท็อป 5 ดาว ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 รับประกันสีไม่ตก ซักได้ ไม่ขึ้นรา

Showing all 4 results

0
preloader