เครื่องดื่ม เอเอสวันจมูกข้าว

เครื่องดื่ม เอเอสวันจมูกข้าว
เครื่องดื่ม เอเอสวันจมูกข้าว

เครื่องดื่ม เอเอสวันจมูกข้าว


Atthasit0899575213@gmail.com

เอเอสวันจมูกข้าวมีสารอาหารครบ5หมู่

ใน100กรัม มีโปรตีน8.85กรัม

มีวิตามินบี2+แคลเซี่ยม

มีไขมัน

เกลือแร่

คาร์โบไฮเดรต

ควรดื่มวันละ15กรัม(นำ้ตาล 0%)มาตรฐาน อย..เกรด 5 ดาว. พรีเมี่ยม

ด้านวัตถุดิบ

ผลิตจากวัตถุดิบมาตรฐาน(GAP)

คัดสรรค์วัตถุดิบจากธรรมชาติจมูกข้าว100%

ขั้นตอนการผลิตใช้เทคโนโลยีทันสมัย

Showing all 2 results

0
preloader