บ้านนาขวัญ Bannakwan

บ้านนาขวัญ Bannakwan
บ้านนาขวัญ Bannakwan

บ้านนาขวัญ Bannakwan


sarapadmail@gmail.com

เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูกผลผลิตทางการเกษตร ดูแลเก็บเกี่ยว นำมาแปรรูปและนำมาจำหน่ายในร้านอาหารบ้านนาขวัญ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

0
preloader