วิสาหกิจชุมชนโครเชต์บ้านป่ามะม่วง

วิสาหกิจชุมชนโครเชต์บ้านป่ามะม่วง
วิสาหกิจชุมชนโครเชต์บ้านป่ามะม่วง

วิสาหกิจชุมชนโครเชต์บ้านป่ามะม่วง


benz.xd39@hotmail.com

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ทำงานฝีมือขาย มีเสื้อ หมวก ตุ๊กตา ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ

Showing all 4 results

0
preloader