กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านป่าหวาย

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านป่าหวาย
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านป่าหวาย

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านป่าหวาย


Boonlha.otop@gmail.com

ผ้ามัดหมี่ทำมาจากบรรพบุรุษ ปู่ยาตายายสืบทอดกันมา มีการปลูกหมอนลี้ยงไหมสาวไหม สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เลี้ยงไหมเองสาวไหมเองมัดหมี่เอง ทอผ้าด้วยมือ

Showing all 1 result

0
preloader