MathTaRa

MathTaRa
MathTaRa

MathTaRa


bubblenagel@gmail.com

มัธธารา เป็นร้านที่ออกแบบผ้าไหม ทอผ้าไหม และแปรรูปผ้าไหม โดยเน้น ผ้าหน้านางมัดหมี่ ของจังหวัดขอนแก่น เป็นร้านที่ประยุกต์ ลายผ้า ให้ทันสมัย สวยงาม เน้น การออกแบบที่โดดเด่น มีทั้งสีธรรมชาติ และสีเคมี ที่ไม่เป็นอันตรา ต่อผู้ใช้และธรรมชาติ

ทุกผินสร้างสรรค์ด้วยศิลปิน

Showing all 2 results

0
preloader