สมุนไพรใบขลู่

สมุนไพรใบขลู่
สมุนไพรใบขลู่

สมุนไพรใบขลู่


Buranachat1960@gmail.com

บ้านสมุนไพรใบขลู่

สมุนไพรชาใบขลู่ ซึ่งผลิตโดย กลุ่มผลิตชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านแสมผู้ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้รับรางวัลประแสโฮมสเตย์ ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2554

Showing all 2 results

0
preloader