กาละแมสูตรโบราณ

กาละแมสูตรโบราณ
กาละแมสูตรโบราณ

กาละแมสูตรโบราณ


bussba.otop@gmail.com

กาละแมสูตรโบราณเป็นขนมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ชึ่งเมื่อก่อนมีงานเลี้ยง งานบุญ งานแต่ง ก็จะมีการรวมคนในหมู่บ้านมากวนกาละแมเลี้ยงแขก ต่อมาทางครอบครัวก็ได้ทำขนมกาละแมจำหน่าย มาตั้งแต่ปู ย่า ตา ยาย จนมาสู่รุ่นลูกหลาน ขึ่งสูตรการทำขนมไม่เหมือนไครและไม่มีใครเหมือนการหีบห่อก็จะใช่วัสดุจากธรรมชาติ ชึ่งมีรสชาติ ที่หอม หวาน มัน ได้กลิ่นไอจากธรรมชาติที่หีบห่อ จากกาบหมากและใบไผ่

Showing all 3 results

0
preloader