พจนา งานปัก

พจนา งานปัก
พจนา งานปัก

พจนา งานปัก


cavariar@hotmail.com

ป็นร้านค้าในชุมชน เป็นงานปักด้วยมือ จากคนในชุมชน ทำได้ทุกวัย ทำให้คนในชุมชนมีรายได้  ใช้เวลาว่างไห้เกิด รายได้

Showing all 1 result

0
preloader