ไส้อั่วปลาแม่จำเนียร

ไส้อั่วปลาแม่จำเนียร
ไส้อั่วปลาแม่จำเนียร

ไส้อั่วปลาแม่จำเนียร


chamnian9194@gmail.com

การแปรรูปอาหารที่มีคุณค่ากับไส้อั่วและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลเพราะเลี้ยงในกระชังคุณค่าจากแหล่งน้ำธรรมชาติผสมผสานกับสมุนไพรพื้นบ้านด้วยภูมปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่ยาวนาน

Showing all 3 results

0
preloader