ชญานิน

ชญานิน
ชญานิน

ชญานิน


Chayaninherb@hotmail.com

กลุ่มสมุนไพรชญานิน  ตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มีเจตนารมณ์ในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดยาวนานเนื่องจากสมัยปู่  ย่า  ตา  ยาย  จะนำสมุนไพรที่มีอยู่มาใช้ในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นการนำเอามะกรูดมาเผาไฟให้สุกแล้วนำมาสระผมซึ่งวิธีทำให้ยายทวดอายุ  92  ปี    ผมสวย    นุ่มและผมไม่หงอกเลย     อีกอย่างก็คือการนำเอาขมิ้นหอมใบเนียม    และใบว่านสาวหลง (ใบแหน่ง)  มาตากแดดเพื่อทำให้แห้งนำมาใส่ครก  ตำให้ละเอียดทำเป็นน้ำอบสรงน้ำพระในวันสงกรานต์  และเพื่อลดการใช้สารเคมีโดยหันมาใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสมุนไพรกันมาก เนื่องจาก  สภาพอากาศเหมาะสม  โดยการริเริ่มของนางพรพิมล  สะโรดม   ซึ่งคนในท้องถิ่นมีหลายเผ่าพันธุ์ทั้งคนไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา  ได้แก่   เผ่าม้ง   เผ่าลีซอ   เป็นต้น  ความแตกต่างทางศาสนา  วัฒนธรรม  ทำให้มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความแตกต่างกันพอสมควร

แต่เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด  เช่น   กะหล่ำปลี   ถั่วลันเตา   ข้าวโพด   ผักกาดขาว   ข้าวไร่   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิด  เช่น  ขิง  ขมิ้นชัน  ไพล  กระชายดำ  ว่านนางคำ  ว่านหางจระเข้  มะกรูด  ตะไคร้   เป็นต้น   ทำให้กลุ่มสมุนไพรชญานิน  มีแนวความคิดที่จะนำสมุนไพรเหล่านี้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น  เริ่มแรกจะนำมาแปรรูปเป็นสมุนไพรชงพร้อมดื่ม  สบู่ก้อน  สบู่เหลว  แชมพู  และครีมนวดผม  แต่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกหลายตัว    โดยได้มีการชักชวนคนในพื้นที่มารวมตัวกันขึ้น  ตั้งแต่ปี   พ.ศ. ๒๕๔๙    และได้รับการแนะนำจากสำนักงานกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อให้จัดตั้งเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอทอปขึ้น  โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า  “สมุนไพรชญานิน”

 

นางพรพิมล  สะโรดม (คุณเจน)

ประธานกลุ่มสมุนไพรชญานิน

Showing all 3 results

0
preloader