chayanisa54

chayanisa54
chayanisa54

chayanisa54


chayanisa54@gmail.com

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่นต้นไม้ดี ดี จัดตั้งขึ้นในการผลิตสินค้า เกี่ยวกัน สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นโดยสินค้าทุกอย่างผลิตมาจากความตั้งใจให้คนไทยมีสุขภาพองค์รวมดีขึ้น  แข็งแรงขึ้น ราคาถูก ไม่ต้องทานยาเป็นอาหาร หรือทานอาหารเสริมราคาแพง สินค้าของเราใช้วัตถุดิบในประเทศจากสวนสมุนไพรพื้นบ้านเป็นหลัก

สินค้า : น้ำกระชาย น้ำผึ้ง , กระเทียมโทนดำ ,น้ำสมุนไพรดีทอกซ์

Showing all 1 result

0
preloader