สุพงษ์เบญจรงค์

สุพงษ์เบญจรงค์
สุพงษ์เบญจรงค์

สุพงษ์เบญจรงค์


dinbau78@gmail.com

เครื่องเบญจรงค์ แปลว่า ห้า สี ในที่นี้หมายถึง เครื่องถ้วยชามที่เขียนลวดลายไทยด้วยแม่สีทั้งสามส่วนใหญ่ในงานชิ้นหนึ่ง ๆ นำแม่สีมาผสมและเขียนบนเครื่องถ้วย

เครื่องถ้วยเบญจรงค์จัดเป็นภาชนะเครื่องตกแต่ง และเครื่องประดับที่งดงามหาที่เปรียบมิได้  ลวดลายสีสันแสดงเอกลักษณ์ของไทยสะท้อนความรู้สึกอารมณ์  แนวคิดเชิงปรัชญา  ในลักษณะต่างๆ  เช่น ลวดลายดอกไม้  พฤกษชาติ  และสัตว์

แรงบันดาลใจ  คือ  “แม้เรื่องราวที่เราฝันจะงดงามกว่าความจริง แต่ 1 ก้าวในโลกแห่งความจริง มีค่ามากกว่า 100 ก้าวในความฝัน”

ทำเบญจรงค์ เป็นเครื่องของใช้บนโต๊ะอาหาร หรือ สำหรับโชว์สะสมประดับตกแต่ง หรือ เป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่ยอมรับ

ดีอย่างไร? เป็นการเพิ่มบารมีเป็นที่เคราพผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม

คาดหวังอะไร ? จะเป็นผลงานแปลกๆใหม่ๆออกมาอย่างต่อเหนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันหยุดและหวังว่าจะถูกใจกับลูกค้าทุกท่านที่มาสัมผัส

Showing all 3 results

0
preloader