ฝ้ายนวน/Fainuan

ฝ้ายนวน/Fainuan
ฝ้ายนวน/Fainuan

ฝ้ายนวน/Fainuan


nutnichar_k@hotmail.com

เป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาลซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายที่ย้อมมือ ทอมือ ย้อมเส้นฝ้ายจากสีธรรมชาติ เช่นจากเปลื้อกไม้หรือจากลูกมะเกลือ(สมอไทย)เป็นต้น เราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราอาศัยอยู่เสมอค่ะเรา เป็นกลุ่มโอทอป อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รางวัลคัดสรร 4 ดาว ปี2562 มีใบ มผช.และจดทะเบียนกับวิสาหกิจชุมชนในชื่อเดียวกันด้วยค่ะ

Showing all 6 results

0
preloader