จิราภรณ์ผ้าไทย

จิราภรณ์ผ้าไทย
จิราภรณ์ผ้าไทย

จิราภรณ์ผ้าไทย


girapronphathai@gmail.com

จิราภรณ์  ผ้าไทย  ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ

อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

สินค้าจะเป็นผ้าทอมือมัดหมี่  ภูมิปัญญาไทยที่สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น  เรียงร้อยเส้นใยฝ้าย  เป็นลวดลายบนผืนผ้า  ที่บ่งบอกเรื่องราวและวัฒนธรรมในท้องถิ่น แปรรูปตัดเย็บดีไซด์ตามสมัยนิยม  เพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกสวมใส่ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และหลากหลายโอกาสประเพณี ซึ่งจะมีคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่แน่น  ไม่ยับง่าย สีไม่ซีดคงทน สวยงาม

” ไม่ยืด  ไม่หด  ไม่ตก  ไม่ซีด  แทบไม่ต้องรีด  แค่สะบัดแล้วตากก็เรียบ  ต้องผ้าทอมือ…จิราภรณ์  ผ้าไทย

Showing all 3 results

0
preloader