วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน
วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน


guangjow1415@gmail.com

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีที่สุดของน่าน นำวัตถุดิบจากชุมชน สู่คนไทย รายได้สู่ชุมชน

เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 08.30 น.- 17.00 น.

Showing all 3 results

0
preloader