ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือตราเรดเดียร์

ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือตราเรดเดียร์
ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือตราเรดเดียร์

ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือตราเรดเดียร์


i_am_veve@outlook.com

ชาสมุนไพรเห็ดหลินจิอตราเรดเดียร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 4

ตำบล เขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

เพราะเลี้ยงบริเวณชายเขา อากาศดีบริสุทธิ์ ปลอดสาร ทำให้

ผลผลิตและคุณภาพของเห็ดหลินจือมีคุณภาพที่ดี

Showing all 1 result

0
preloader