สมุนไพรปิดผมขาวอัญชันแฮร์

สมุนไพรปิดผมขาวอัญชันแฮร์
สมุนไพรปิดผมขาวอัญชันแฮร์

สมุนไพรปิดผมขาวอัญชันแฮร์


indo.morethan.dogs@gmail.com

จากการเกิดปัญหากับผู้ผลิตเองคือแพ้สารเคมีอย่างมากทุกครั้งที่ย้อมผม จะแสบหนังศรีษะ และเป็นรังแค ผมแห้ง และขาดร่วงมากๆผู้ผลิตจึงหาค้นคว้าหาสมุนไพรไทย ที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ป้ญหาและเป็นความโชคดีได้รู้จักกับผู้รู้จริงเกี่ยวกับ สมุนไพรที่ใช้กับเส้นผมและดูแลหนังศรีษะที่มีรังแคได้ชื่อสมุนไพร ใบกาว  ผู้ผลิตจึงได้เริ่มนำมาทดลองใช้ ลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณสองเดือนเห็นผลชัดเจน หมดปัญหา ที่เป็นอยู่ จึงนึกถึงผู้ทีมีปัญหาเหมือนกันอยากได้มีทางเลือกเพิ่มและหลีกเลี่ยงสารเคมีจึงหาช่องทางบอกต่อ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้ง่ายขึ เพื่อให้เป็นทางเลือกกับผู้มีปัญหาและผู้ที่รักสุขภาพผม สุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากสารเคมีในแบรนด์ สมุนไพรปิดผมขาวแญชันแฮร์ ซึ่งทำจากพืชสมุนไพรเป็นส่วรปะกอบหลัก

Showing all 1 result

0
preloader