KPนินจา กระโปรงแฟชั่น

KPนินจา กระโปรงแฟชั่น
KPนินจา กระโปรงแฟชั่น

KPนินจา กระโปรงแฟชั่น


janjaharn3866@gmail.com

ฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมครามเป็นอาชีพของบรรพบุรุษซึ่งทำใช้กันในครอบครัวต่อมาเมื่อปีพ.ศ 2546 ได้เข้าสู่ระบบจดทะเบียน OTOP จึงได้นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นรูปแบบของแฟชั่นแบบต่างๆให้เข้ากับสมัยนิยมปีพศ. 2559 ได้รางวัลผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็น OTOP 3 ดาวและได้ยอดออเดอร์มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันได้ทำลายมัดหมี่ทอมือเป็นลายดอกบัวจึงได้รับการสนับสนุนแนะนำจากท่านนายอำเภออำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีโดยท่านแนะนำให้ทำเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอำเภอลำลูกกาจึงได้ทำลายดอกบัวและสะพานซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอลำลูกกาผลตอบรับดีมาก

Showing all 1 result

0
preloader