บ้านสมุนไพรไอริณจินดา

บ้านสมุนไพรไอริณจินดา
บ้านสมุนไพรไอริณจินดา

บ้านสมุนไพรไอริณจินดา


jinda0259@gmail.com

ประวัติ

ที่มาของคำว่า “ไอริณ”  เป็นชื่อของหลานสาว “จินดา”  เป็นชื่อของตนเอง. เดิมใช้ชื่อแบรนด์ว่า “จินดาสมุนไพร”  แต่ไปตรงกับคนอื่น เลยเอาชื่อของหลานสาวมาเพิ่มตรงข้างหน้า  จึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ว่า “ไอริณจินดา” และผลิตภัณฑ์ “สมุนไพรไอริณจินดา”

ที่มาของการคิดค้นผลิตภัณฑ์   เนื่องด้วยตนเองมีปัญหาผมร่วงเรื้องรังมานานเกิน 45ปี  ได้มีการรักษามาหลากหลายวิธี แต่ไม่เห็นผล  จึงริเริ่มคิดค้นเอาสมุนไพรมาทดลอง (พื้นฐานเป็นลูกหมอพื้นบ้าน)

เริ่มเมื่อปี พ.ศ 2537  เดือน พฤษจิกายน ประสบความสำเร็จ ปี พ.ศ 2551   ได้จดทรัพสินทางปัญญา (ความลับทางการค้า)  ปี พ.ศ  2555 จดทะเบียนพานิชย์ เมื่อ พ.ศ 2557  เลขที่จดทะเบียนแจ้งเมื่อ พ.ศ 2558 ได้รับ มาตรฐาน มผช. พ.ศ 2559 คัดสรรสินค้าโอทอป ได้ระดับ 4 ดาว ชนะเลิศ ประกวนแผนธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัดปี พ.ศ 2558  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ  OTOP  ดีเด่น ระดับประเทศเมื่อ พ.ศ 2558   ได้ผ่านการตรวจหาสารปนเปื้อน เป็นสินค้า ปลอดภัย ทั้งสองสูตร

Showing all 3 results

0
preloader