กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังเทียมบ้านซำผักแว่น

กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังเทียมบ้านซำผักแว่น
กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังเทียมบ้านซำผักแว่น

กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังเทียมบ้านซำผักแว่น


Kanchana09052515@gmail.com

แรกเคยไปทำงานโรงงานมาก่อนเปนบริบัททำกระเป่าหน้งแท้ส่งนอก ต่อมาจัดตั้งกล่มขึ้น เพื่อกะจายรายดัยให้กับชุมชน ทำแล้วขายดี เปนสินค้ามีมาตฐานรองรับ ตลอาดตอบรับดีมาก ทำเท่าไรก็ไม่พอขาย มีหน่วยงานจากภาครัฐเข้าช่วยเหลื่อ มีหน่วย อุสาหกรรม พช กระทรวงวิท ทำให้กลุ่มเรา พัฒนาไปดัยจนทุกวันนี้

Showing all 1 result

0
preloader