กัลยรัตน์ผ้าไทยพื้นเมือง

กัลยรัตน์ผ้าไทยพื้นเมือง
กัลยรัตน์ผ้าไทยพื้นเมือง

กัลยรัตน์ผ้าไทยพื้นเมือง


Kanyarat.sasing@gmail.com

กลุ่มได้ทำผ้าไหมมาจากรุ่นเก่าเริ่มจาการทำไช้เองโดยการเลี้ยงไหมเองทอเองจากนั้นได้ทำนวัตกรรมไหม่โดยเพิ่มทำฝ้ายหลากหลายและได้นำสีจากธรรมชาติมาทำการย้อมไหมฝ้ายได้เพิ่มความนุ่มนิ่มจากการชักและหมักโคนโดยเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Showing all 2 results

0
preloader