kunlayapangsiri

kunlayapangsiri
kunlayapangsiri

kunlayapangsiri


kunlayapangsiri@gmail.com

กระเป้าผ้าปักประดิษฐ์แบบย่าม มีขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 12.5 นิ้ว สายมีความยาว 20 นิ้ว
เป็นกระเป้าที่มีลวดลายเฉพาะของชนผ่ามัง ใช้ผ้ามังในการทำกระเป้า มีผ้าชับใน และตกแต่งกระเป๋า
ด้วยกระปอมแบบสาย กระปอมแบบเม็ด หอยเบี้ย ลูกปัด เทปผ้า และลูกตุ้มแถว กระเป้าผ้าปัก
ประดิษฐ์มีทั้งราคาขายปลีก และราคาชายส่ง โดยมีช่องทางการจัด
จำหน่ายสินค้ที่ ถนนคนดิน ตลาดนัดชุมชนอำเภอสันป่าตอง และศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
(ตลาดนัดประชารัฐศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) ทุก ๆ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

Showing all 3 results

0
preloader