ผ้าไหมลายโน๊ตดนตรี

ผ้าไหมลายโน๊ตดนตรี
ผ้าไหมลายโน๊ตดนตรี

ผ้าไหมลายโน๊ตดนตรี


maligood@hotmail.com

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยการรวมตัวของแม่บ้านในหมู่บ้านคึมมะอุจำนวน 25 คน และได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไหม เริ่มต้นตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงตัวหนอนผลิตเป็นเส้นไหมทอมาเป็นผ้าแต่ละผืนและแปรรูปผ้าเป็นสินค้าต่างๆและตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 120 คน มีการแบ่งการผลิตเป็นส่วนๆ และมีการขยายสายการผลิตให้ใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปีในปัจจุบันทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุสวนหม่อน มีกำลังการผลิตเส้นไหมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้มากกว่า 1,000 เมตร ต่อเดือนพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อีกหลายรายการ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมแบบ ต่างๆ ของฝาก ของใช้ ที่ทำจากผ้าไหม

Showing all 3 results

0
preloader