แพงคิง

แพงคิง
แพงคิง

แพงคิง


Medkhao2020@gmail.com

เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอเสื่อกกด้วยมือผสมผสานกับการยกระดับสมุนไพรไทยแปรรูปเป็นหมอนสมุนไพรช่วยให้เลือดไหลเวียนดีด้วยหมอนทรงกระสอบทรายเพิ่มสรรพคุณบำบัดด้วยกลิ่นช่วยให้สดชื่นผ่อนคลายหลับสบายอย่างปลอดภัยด้วยหมอนสมุนไพรแพงคิงและวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรก้าวหน้าพอเพียงอำเภอสีชมพู มีมาตรฐาน มผช.

Showing all 9 results

0
preloader