ข้าวทิพย์สายน้ำแร่แจ้ซ้อน

ข้าวทิพย์สายน้ำแร่แจ้ซ้อน
ข้าวทิพย์สายน้ำแร่แจ้ซ้อน

ข้าวทิพย์สายน้ำแร่แจ้ซ้อน


thin.51899@gmail.com

ข้าวทิพย์สายน้ำแร่แจ้ซ้อน เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้รักในการทำการเกษตรเพื่อสุขภาพ โดยมีการใช้แหล่งน้ำลำธารที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่จากธรรมชาติชั้นยอด ส่งผลให้ในการปลูกข้าวทุก ๆ ครั้ง ต้นข้าวจะได้รับสารอาหารในปริมาณมาก และมีความอุดมสมบูรณ์สูง ข้าวทุกเม็ดที่ได้มาจึงมีความพิเศษ และยอดเยี่ยม จนกลายเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องอินทรีย์ แห่งจังหวัดลำปาง โดย รางวัลที่เราได้รับจะประกอบไปด้วยรางวัล และมาตรฐานดังต่อไปนี้  ได้รับมาตรฐานการรับรอง  อย., โอทอป ระดับ 5 ดาว, Organic Thailand, The best of lampang, สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด (Provincial Star OTOP:PSO)

นอกจากนี้ ในการอุดหนุนข้าวทุก ๆ ถุงจะได้ร่วมสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาพระสงฆ์สามเณร ต.แจ้ซ้อน และ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @khaosainamrae

Facebook : ข้าวทิพย์สายน้ำแร่แจ้ซ้อน

Tel. : 089-635-7138

Showing all 6 results

0
preloader