สมุนไพรแปรรูป (ภายใต้เครื่องหมายการค้า) ตราหมอสุเมธ

สมุนไพรแปรรูป (ภายใต้เครื่องหมายการค้า) ตราหมอสุเมธ
สมุนไพรแปรรูป (ภายใต้เครื่องหมายการค้า) ตราหมอสุเมธ

สมุนไพรแปรรูป (ภายใต้เครื่องหมายการค้า) ตราหมอสุเมธ


morsumet@hotmail.com

สุเมธสมุนไพร  เป็นสมุนไพรที่ผลิตและจำหน่ายโดยคุณหมอสุเมธ เบ้าเพิ่ง ซึ่งเป็นหมอยาพื้นบ้าน ท่านได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนเกิดความชำนาญ เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป จึงได้ผลิตและจำหน่ายในชุมชน หมู่บ้าน ขยายไปเป็นที่รู้จักกว้างไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับประเทศไทย ปัจจุบันสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราหมอสุเมธ ที่มีมาตรฐาน อย. มีทั้งหมด 27 รายการ เป็นทั้งสมุนไพร ยาจากสมุนไพร

ปัจจุบันกำลังผลิตในรูปแบบของอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในสโลแกนที่ว่า  “กินอาหารให้เป็นยา” ทางบริษัทเราพร้อมที่จะพัฒนาและคงความมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก และขอขอบคุณหน่วยงานราชการ เอกชน ทุกหน่าวยงานที่สนับสนุนให้ก้าวมาถึงจุดที่อยู่ในปัจจุบันนี้ ทางเรายืนยันถึงความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรที่ได้มาตรฐานต่อไป

Showing all 3 results

0
preloader