ยกนิ้วของฝาก

ยกนิ้วของฝาก
ยกนิ้วของฝาก

ยกนิ้วของฝาก


Nattaya.otop2010@gmail.com

หมู่บ้าน มีอาชีพเกษตรกรกันจำนวนมาก ราคาก็ตกต่ำขายไม่ได้ราคา จึงเป็นที่มาจะทำอย่างไง ให้พืชผลที่คนในหมู่บ้านปลูก มีราคาสูงขึ้น คนมีงานทำมากขึ้น เด็ก และคนแก่มีรายได้ จึงเป็นจุดเริ่มของการทำการแปรรูป พืชผักผลไม้นี้ขึ้นมา

Showing all 3 results

0
preloader