วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียง


newcomputer@outlook.co.th

#วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียง#

เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่งของกลุ่มเกษตรกรชาวอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม ในการนำวัตถุดิบพื้นถิ่นจากพื้นที่ ขอนแก่นจีโอปาร์ค อาณาจักรไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและสารอาหารที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชและซากสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ที่มีการขุดพบโครงกระดูกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ในพื้นที่หุบเขาภูเวียงเมื่อหลายล้านปี ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าชุมชนที่หลากหลาย เช่น จากกล้วย จากต้นกก จากหญ้าแฝก จากหม่อนไหม ฯ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณที่มีคุณภาพและแตกต่าง ด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา

Showing all 1 result

0
preloader