แหนมแม่เทศ จิ๊นส้มเมืองแป้

แหนมแม่เทศ จิ๊นส้มเมืองแป้
แหนมแม่เทศ จิ๊นส้มเมืองแป้

แหนมแม่เทศ จิ๊นส้มเมืองแป้


to_pat12@hotmail.com

แหนมหมู แหนมสด เมืองเหนือ ขึ้นชื่อเรื่องหนังหมูที่มีเส้นบางที่สุด

ผลิตแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น สูตรดั้งเดิม ส่งตรงจากเมืองแพร่

 

Showing all 3 results

0
preloader