เต้าฮวยนมสด&น้ำสมุนไพรพร้อมดื่มศิวพร

เต้าฮวยนมสด&น้ำสมุนไพรพร้อมดื่มศิวพร
เต้าฮวยนมสด&น้ำสมุนไพรพร้อมดื่มศิวพร

เต้าฮวยนมสด&น้ำสมุนไพรพร้อมดื่มศิวพร


nisa.sa91@gmail.com

เต้าฮวยนมสดเป็นขนมหรือของหวานที่คนหลายวัยชื่นชอบเพราะกินง่าย อิ่มท้อง จึงได้ผลิตขึ้นมาลองกินและลูกตาลมีมากจึงนนำมาใส่ในขนม มีรสชาติที่ถูกปาก สินค้าเราผลิตอย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูดและเก็บในตู้เย็นเสมอ

Showing all 2 results

0
preloader