จิดาภาผ้าไทย

จิดาภาผ้าไทย
จิดาภาผ้าไทย

จิดาภาผ้าไทย


Noiwihot2020@gmail.com

เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการทอผ้าฝ้ายทอมือลวดลายต่างๆแล้วแปรรูปออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายต่างๆ

Showing all 2 results

0
preloader