indy blue เสื้อผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแม่และเด็ก

indy blue เสื้อผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแม่และเด็ก
indy blue เสื้อผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแม่และเด็ก

indy blue เสื้อผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแม่และเด็ก


nung110616@gmail.com
indy blue 01

indy blue เสื้อผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแม่และเด็ก

indy blue คือการผสมผสานเทคนิคการมัดย้อม Shibori สไตล์ญี่ปุ่น ให้เกิดลวดลายที่มีความทันสมัยแตกต่างจากการ มัดย้อมรูปแบบเดิมๆ ในท้องตลาดทั่วไป การเลือกใช้ผ้าที่ผลิต จากผู้ผลิตภายในประเทศมาใช้งานเนื้อผ้าก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่า สั่งจากจีนเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ การเลือกผ้าที่เหมาะสม กับอากาศบ้านเรา ผสมผสานกับการมัดย้อมสีธรรมชาติจากคราม และใบไม้ต่างๆเป็นการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อสืบสานงานหัตถกรรมให้มีกลิ่นอายวัฒนธรรมที่สวยงาม สัมผัสวิถีแบบไทยๆ ผสมผสานกับการออกแบบที่ร่วมสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Showing all 3 results

0
preloader