เส้นฝ้ายใยไหม

เส้นฝ้ายใยไหม
เส้นฝ้ายใยไหม

เส้นฝ้ายใยไหม


o20104416@gmail.com

เราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ๆมีกลุ่มทอผ้ามากมายเราก็เลยอยากนำเสนอ

ผ้าที่มีเอกลักษของชุมชนนี้ออกมาแปร

รูปเพื่อนำเสนอต่อผู้ที่มีความรักผ้าไทย

ที่ทันสมัยขึ้นที่อยากเก็บและรักษาไว้

Showing all 3 results

0
preloader