Oriental Motifs

Oriental Motifs
Oriental Motifs

Oriental Motifs


oriental_motifs@hotmail.com

Oriental Motifs

เริ่มธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากการเปิดร้านขายของที่ระลึกเล็กๆที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ทำให้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทย เช่นผ้าฝ้ายทอมือที่มีลวดลายต่างๆ , ผ้าไหม ,ผ้าพื้นเมืองสีธรรมชาติ เครื่องจักสานที่นำมาประกอบเป็นเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชื่นชม และประทับใจเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่นที่จะนำวัตถุดิบที่ทำมาจากภูมิปัญญาฝีมือคนไทย โดยเฉพาะพวกผ้าจากท้องถิ่นต่างๆ มาผลิตเป็นกระเป๋า เริ่มจากใบเล็กๆ แล้วพัฒนารูปแบบให้ใช้สอยได้หลากหลายมากขึ้น เช่นกระเป๋าใช้ในชีวิตประจำวันและออกงาน โดยใช้วัสดุหลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น จักสาน ,เครื่องหนัง และวัสดุอื่นๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยการพัฒนารูปแบบและดีไซด์จนเป็นกระเป๋า Hand made ที่ทรงคุณค่าในสายตาของชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงเป็นที่มาของกระเป๋าภายใต้แบรนด์เนม  Oriental Motifs 

         ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดปรับปรุงคุณภาพสินค้าจนได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว 2 ครั้งติดต่อกันในปี พ.ศ. 2556 และ 2559 และได้ร่วมออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการตอบสนองเป็นที่น่าพอใจ จนปัจจุบันได้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศเช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา และได้รับการตอบตอบรับจากร้านค้าชั้นนำเพื่อนำสินค้าของ Oriental Motifs ไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น King Power

 Oriental Motifs มีความภูมิใจที่ได้นำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนไทยและนวัตกรรมใหม่ๆมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าต่อสายตาของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่บรรจงคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพฝีมือปราณีตจากแหล่งที่ดีที่สุด เช่น ผ้าจก จักสานเตยปาหนัน เป็นต้น

  ตัวอย่างผ้าจกที่ได้รับการคัดสรรจากแหล่งที่ดีที่สุด โดยมี Supplier วัตถุดิบผ้าจกไทยยวน จากกลุ่มทอผ้าร้านฝ้ายมณี จ. ราชบุรี เป็นต้น นำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า

  ตัวอย่างจักสานสีต่างๆที่ได้รับการคัดสรรจากแหล่งที่ดีที่สุด โดยมี Supplier จากกลุ่มเครื่องจักสานคลองท่อม จ. กระบี่ เป็นต้น นำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า

เรามีการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นงาน Hand made เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งรูปแบบที่ทันสมัยโดยมีดีไซน์เนอร์ให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้แบบตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การผลิตใช้ช่างที่มีทักษะ ความชำนาญ และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างสม่ำเสมอ

ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ( OTOP Product Champion ) 2 สมัยติดกัน ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559

ทำสื่อออนไลน์โฆษณาใน Social Media

ถวายกระเป๋า Oriental Motifs แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดงานฝ้ายทอใจ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย แวะเยี่ยมและชื่นชมสินค้า Oriental Motifs ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ภรรยาท่านเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ แวะเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า Oriental Motifs

ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัคราชทูตอัฟริกาใต้ประจำประเทศไทย แวะเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า Oriental Motifs ในงาน Made in Thailand ณ ไบเทค บางนา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคุณวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ สสว. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสินค้า ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)จากประเทศสิงคโปร์ แวะเยี่ยมและชื่นชมสินค้า Oriental Motifs ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

พิธีลงนามเซ็นต์สัญญา MOU ทางการค้าระหว่าง Oriental Motifs กับนักธุรกิจนำเข้ากัมพูชาโดยมีท่านประธานหอการค้าไทยและกัมพูชา เป็นสักขีพยาน

Oriental Motifs ไปร่วมออกงานแสดงสินค้า และร่วมจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวญี่ปุ่น  ณ  เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

Oriental Motifs ไปร่วมงานแสดงสินค้าและร่วมจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจจากประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ในงาน SME in Asian ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์และภรรยา นำภรรยาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียแวะเยี่ยมชมสินค้าและอุดหนุนสินค้า Oriental Motifs ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ไดัรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ของใช้ของตกแต่ง ใน “โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0 ” เมื่อวันที่่ 21 สิงหาคม 2560

Showing all 3 results

0
preloader