สบายเฮิร์บหมอนสมุนไพร

สบายเฮิร์บหมอนสมุนไพร
สบายเฮิร์บหมอนสมุนไพร

สบายเฮิร์บหมอนสมุนไพร


Medkhow2012@gmail.com

สดชื่นผ่อนคลาย

เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอเสื่อกกลวดลายต่างๆด้วยมือมาผสมผสานกับการยกระดับสมุนไพรไทยกลิ่นต่างๆแปรรูปตัดเย็บเป็นหมอนสมุนไพรที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรองรับต้นคออย่างเหมาะสมด้วยหมอนรูปทรงกระสอบทรายเพิ่มสรรพคุณบำบัดด้วยกลิ่นจากสมุนไพรไทยที่ช่วยให้สดชื่น ผ่อนคลาย อารมณ์ดี หลับสบายอย่างปลอดภัย ภูมิใจในภูมิปัญญาไทยกับหมอนสมุนไพรแพงคิง

# หมอนรองคอสมุนไพร

# แฟ้มเสนองานเสื่อกกทอมือ

# แฟ้มเก็บเอกสารเสื่อกกทอมือ

# ถ่านหอมปรับอากาศ

# ลูกประคบ

Showing all 6 results

0
preloader