ร้านปัญญศิลป์

ร้านปัญญศิลป์
ร้านปัญญศิลป์

ร้านปัญญศิลป์


panyasin@hotmail.com

กลุ่มปัญญศิลป์จัดตั้งโดย นางสุมิตรา โสพรรณตระกูลและนายจริญ โสพรรณตระกูล

เมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยจากความรักและความชอบในงานศิลปะ โดยเริ่มจากการทำงานประดิษฐ์ประเภท งานกรอบรูปประดับมุกและงานกรอบรูปวิทยาศาสตร์ โดยช่วงแรกที่ทำออกมาก็ได้รับการตอบรับที่ดี

โดยในช่วงแรกนั้น เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเสาะแสวงหาลูกค้าทั้งภายในและภายนอกจังหวัด สิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจยังคงดำรงอยู่ได้ คือ มาตรฐานและความรับผิดชอบ ต่อทั้งพนักงานภายในองค์กรและผู้บริโภคเป็นหลัก

Showing all 1 result

0
preloader