สมุนไพรชญานิน

สมุนไพรชญานิน
สมุนไพรชญานิน

สมุนไพรชญานิน


parichat080834@gmail.com

    กลุ่มสมุนไพรชญานิน  ตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มีเจตนารมณ์ในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดยาวนานเนื่องจากสมัยปู่ ย่า ตา ยาย จะนำสมุนไพรที่มีอยู่มาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเอามะกรูดมาเผาไฟให้สุกแล้วนำมาสระผมซึ่งวิธีทำให้ยายทวดอายุ 92 ปี ผมสวยนุ่มและผมไม่หงอกเลย อีกอย่างก็คือการนำเอาขมิ้นหอมใบเนียม และใบว่านสาวหลง (ใบแหน่ง)  มาตากแดดเพื่อทำให้แห้งนำมาใส่ครกตำให้ละเอียดทำเป็นน้ำอบสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ และเพื่อลดการใช้สารเคมีโดยหันมาใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสมุนไพรกันมาก เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม โดยการริเริ่มของ​      นางพรพิมล  สะโรดม ซึ่งคนในท้องถิ่นมีหลายเผ่าพันธุ์ทั้งคนไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา ได้แก่ เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เป็นต้น ความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรม ทำให้มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความแตกต่างกันพอสมควร​                                          แต่เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด เช่น กะหล่ำปลี ถั่วลันเตาข้าวโพด ผักกาดขาว ข้าวไร่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขิง ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ ว่านนางคำ ว่านหางจระเข้มะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น ทำให้กลุ่มสมุนไพรชญานิน มีแนวความคิดที่จะนำสมุนไพรเหล่านี้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น เริ่มแรกจะนำมาแปรรูปเป็นสมุนไพรชงพร้อมดื่ม สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู และครีมนวดผม แต่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกหลายตัว  โดยได้มีการชักชวนคนในพื้นที่มารวมตัวกันขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  และได้รับการแนะนำจากสำนักงานกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อให้จัดตั้งเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอทอปขึ้น  โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า  “สมุนไพรชญานิน”

              นางพรพิมล  สะโรดม (คุณเจน)                ประธานกลุ่มสมุนไพรชญานิน

Showing 1–9 of 14 results

0
preloader