กระเป๋าหนังแท้ปทุมทิพย์

กระเป๋าหนังแท้ปทุมทิพย์
กระเป๋าหนังแท้ปทุมทิพย์

กระเป๋าหนังแท้ปทุมทิพย์


pathumthip_bag@hotmail.com

กระเป๋าหนังวัวแท้  โดยใช้หนังวัวแท้ ซึ่งทางกลุ่มฯได้มีการใช้หนังวัว มาปะต่อกันเพื่อประกอบให้เป็นกระเป๋าหนังแท้  ซึ่งได้แต่ละใบจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่มฯ การผลิตฝีมือปราณีต

Showing all 3 results

0
preloader