มานิดาฟู้ดส์

มานิดาฟู้ดส์
มานิดาฟู้ดส์

มานิดาฟู้ดส์


phak0638944628@gmail.com

บ้านเราอยู่ริมนำ้เจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งปลานำ้จืดชุกชุมและมีปริมาณมากมายก่อให้เกิดการถนอมอาหารตั้งแต่สมัยคุณยาย  จึงเป็นที่มาของสูตรนำ้จิ้มแสนอร่อยสู่รุ่นลูกหลาน

Showing all 2 results

0
preloader