บ้านสวนพัฒทวี

บ้านสวนพัฒทวี
บ้านสวนพัฒทวี

บ้านสวนพัฒทวี


Phatandfrank@gmail.com

บ้านสวนพัฒทวี เกิดขึ้นจาก การสาน ต่อปฎิธาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงให้ครูปลูกพืชสมุนไพร รอบโรงเรียน เมื่อลาออกจากครูมาทำสวนแบบเต็มตัว จึงปลูกสมุนไพร ริมรั้ว สวนครัวรอบบ้าน ไว้รับประทานเอง  จึงเกิดองค์ความรู้อยากแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นภูมิปัญญาแบบพอเพียง ทำไว้เพื่อลดรายจ่าย  ที่เหลือแบ่งปัน ใครซื้อก็ขาย  ใครขอก็ให้ ใครอยากเรียนรู้ก็สอน

Showing all 3 results

0
preloader