pimporn.somboon

pimporn.somboon
pimporn.somboon

pimporn.somboon


pimporn.somboon@gmail.com

ตำนานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​ พร้าวชุมพล​ ของหมู่บ้านบางพยอมใต้​ จังหวัดพิษณุโลก​ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะมีมะพร้าวเหลือจากการทพขนมขาย​ จึงนำมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน​ พร้าวชุมพลของเราอีกทาง

 

Showing all 1 result

0
preloader