ผลไม้แปรรูป YaRod

ผลไม้แปรรูป YaRod
ผลไม้แปรรูป YaRod

ผลไม้แปรรูป YaRod


Pissadapon1@gmail.Com

        ผลไม้แปรรูป ย่ารอด  ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2561   สืบเนื่องจากตำบลคลองยางเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีผลไม้มากมาย ทั้งมีคุณภาพและรสชาติที่ดี  แต่มีบางช่วงเวลาที่จะมีราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาด เพื่อเป็นการลดปัญหา จึงได้นำผลไม้ที่ประสบปัญหามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ในรูปแบต่างๆ อาทิเช่น มะม่วงกวน    ส้มลิ้มสมุนไพร    มะม่วงทอดกรอบ    กล้วยกวนกะทิสด และอื่นๆอีกมากมาย

Showing all 3 results

0
preloader