ปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ

ปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ
ปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ

ปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ


plesuparee@yahoo.com

อ.บางบ่อ แหล่งปลาสลิดขึ้นชื่อของประเทศไทย เราได้คัดสรรปลาสลิดที่มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี นำมาแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่อร่อย สด สะอาด เพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

Showing all 2 results

0
preloader