P.design

P.design
P.design

P.design


pss_poo@hotmail.com

P.Design ได้ผลิตผ้ามัดย้อมตั้งแต่ปี2555 ปัจจุบันได้ขยายกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงในปี2559 เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถซื้อไปใช้เองและยังนำไปเป็นของฝากได้ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง มีลวดลายจากการสร้างสรรค์จากจินตนาการและสิ่งทีเห็นตามธรรมชาติ เช่นคลื่นสายน้า ต้นไม้ ใบไม้ที่มีในธรรมชาติ ดังนั้นลวดลายสวย เก๋ เท่ห์ มีสไตล์ และโดดเด่นสะดุดตาต่อผู้พบเห็น     ปัจจุบัน P.design ตั้งอยู่ที่ 209/79 ม.10 ซอย 5 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.081 – 9603020

P.designได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีวัถตุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้

Showing 1–9 of 62 results

0
preloader